广东26选5预测:Ognisty Ch?opak i Wodna Dziewczyna

Ognisty Ch?opak i Wodna Dziewczyna

o grze Ognisty Ch?opak i Wodna Dziewczyna

广东南粤风彩36选7开奖 www.8rzl2.cn Ognisty Ch?opak i Wodna Dziewczyna to trzymaj?ca w napi?ciu platformówka, w której pomagasz dwójce bohaterów wydosta? si? z Le?nej ?wi?tyni. Wodna Dziewczyna mo?e przej?? po wodzie, ale nie po lawie. Mo?e dotyka? czerwone diamenty, ale nie mo?e ich bra? ze sob?. Mo?e zbiera? tylko niebieskie. Ognisty Ch?opak mo?e z kolei zbiera? czerwone diamenty, ale nie mo?e bra? niebieskich. Mo?e porusza? si? po lawie, ale nie mo?e dotkn?? wody. Zbierz wszystkie diamenty i doprowad? oboje bohaterów do wyj?cia. Mo?esz ich prowadzi? równocze?nie lub na zmian?. Graj samodzielnie lub z kim? ze znajomych!