o grze Sling Drifter

广东南粤风彩36选7开奖 www.8rzl2.cn Sling Drifter, to gra w której musisz bra? ostre zakr?ty jad?c sportowym samochodem i zarzucaj?c lin? o s?upy staj?ce wsz?dzie po drodze. U?ywaj?c liny mo?esz podci?ga? swoje auto i w ten sposób przeje?d?a? zakr?ty. Pu?? lin? w odpowiednim momencie. Je?eli b?dziesz j? trzyma? za d?ugo lub za krótko, to rozbijesz samochód o kraw?d? trasy. Zbierz po drodze jak najwi?cej pieni?dzy na zakup nowych samochodów.