广东快乐十分现场直播:Pomoc i Kontakt

Cz?sto zadawane pytania

Nie chc? ju? otrzymywa? biuletynu, jak mam to zrobi??
Pod spodem ka?dego biuletynu umieszczony jest link "Rezygnuj?". Gdy na niego klikniesz, wtedy b?dziesz móg? wypisa? swój adres emailowy i nie b?dziesz otrzymywa? wi?cej biuletynów.
Nie mog? znale?? na tej stronie gry, której szukam, co teraz?
FunnyGames dodaje codziennie nowe gry. Jest wi?c du?a szansa, ?e poszukiwana przez ciebie gra znajduje si? na stronach FunnyGames. Mo?esz poszuka? tej gry wpisuj?c jej tytu? po prawej stronie w polu "szukaj gr?" i nast?pnie klikaj?c na przycisk "szukaj". Przeszukiwarka FunnyGames pokazuje te? gry w jaki? sposób zwi?zane z t?, której poszukujesz. To zwi?ksza szans? znalezienia, nawet gdy nie znasz dok?adnie tytu?u.
Je?eli gry, której szukasz naprawd? nie da si? znale?? na stronach FunnyGames, mo?esz wys?a? w tej sprawie emaila na adres [email protected]. Postaramy si? jak naszybciej umie?ci? t? gr? na stronach Funny Games.
Jak cz?sto dodawane s? nowe gry?
Nowe gry dodawane s? codziennie. Mo?esz je odnale?? na stronie g?ównej (//www.8rzl2.cn/) w kolumnie "Nowe" po prawej stronie u góry.
Dlaczego nie mog? wy??czy? muzyki w grze?
W niektórych grach muzyka jest w??czona standardowo. FunnyGames nie ma na to wp?ywu, poniewa? gry te nie nale?? do FunnyGames. W takiej sytuacji jedyn? mo?liwo?ci? wy??czenia muzyki/d?wi?ków, jest wy??czenie d?wi?ku w komputerze.
Czy mog? zamie?ci? gry FunnyGames na swojej stronie?
Wiele z gier FunnyGames mo?esz zamie?ci? na swojej stronie. Je?eli jest to mo?liwe, zobaczysz po prawej stronie pod gr? znaczek z?o?ony z dwóch strza?ek. Kliknij w t? ikon?, wtedy zobaczysz kod HTML, który mo?esz umie?ci? na swojej stronie.
Gra nie chce si? za?adowa?, co teraz?
Po pierwsze, mo?esz spróbowa? zamkn?? okno z gr? oraz wszystkie inne okna otwarte w przeszukiwarce i otworzy? przeszukiwark? na nowo. Je?eli to si? nie uda, spróbuj:
 • Od?wie?y? stron? u?ywaj?c przycisk F5 (z klawiatury).
 • Oczy?ci? pami?? cache.
 • Sprawdzi? swoj? Flashow? odtwarzark? za pomoc? dwóch URL:
  //www.adobe.com/software/flash/about/ oraz //www.adobe.com/shockwave/welcome/
 • Skorzysta? z innej przegl?darki: Chrome, Mozilla FireFox, Internet Explorer.
Czy gry ze strony FunnyGames mo?na odtwarza? na iPadzie?
Prawie wszystkie gry FunnyGames to gry Flashowe. Apple nie korzysta niestety z programu Flash, a wi?c gry te nie mog? zosta? odtworzone na produktach Apple (takich jak, iPad lub iPhone).
Nie mog? si? wylogowa?, co teraz?
Tylko w grach naszych zewn?trznych partnerów (cz?sto s? to gry p?atne) musisz zarejstrowa? si? i nast?pnie zalogowa?. Zalogowanie i wylogowanie odbywa si? w samej grze. Pytania i uwagi dotycz?ce logowania i wylogowania prosimy kierowa? do naszych zewn?trznych partnerów. Mo?na to zrobi? sprawdzaj?c wewn?trz gry dane adresowe lub klikaj?c bezpo?rednio pod gr? w przycisk "kontakt".
Jak mo?na gr? powi?kszy? lub pomniejszy??
Je?eli mo?liwe jest powi?kszenie lub pomniejszenie gry, wtedy po prawej stronie u góry widoczna jest lupka ze znakiem plus oraz lupka ze znakiem minus. Gr? mo?na powiekszy? klikaj?c na lupk? ze znakiem plus, a pomniejszy? klikaj?c na lupk? ze znakiem minus. Gry, przy których nie ma znaczka lupki po prawej stronie u góry, nie mog? zosta? powi?kszone lub pomniejszone.
Dlaczego na stronie FunnyGames znajduj? si? reklamy?
Utrzymanie strony internetowej kosztuje wiele czasu i pracy. Chcemy, aby nasza strona by?a dost?pna dla wszystkich u?ytkowników, i ?eby gry by?y dost?pne za darmo. W zamian za pokrycie kosztów utrzymania strony eksponujemy reklamy.
Mam problem z wyp?at? kredytu w mojej grze, co teraz?
Gry, za które musisz p?aci? nie s? wydawane przez FunnyGames, lecz przez inne organizacje. Mo?esz sprawdzi? w grze przez kogo zosta?a ona wydana (na przyk?ad przez SpelPunt/GamePoint, itd.). Pytania dotycz?ce tych gier, zwrotu pieni?dzy lub wyp?aty posiadanego kredytu nale?y kierowa? do tych organizacji, które wyda?y gr?.
Adres mo?na znale?? nast?puj?co:
 • Bezpo?rednio pod gr? (klikaj?c na przycisk ‘Kontakt’).
 • Wewn?trz gry (trzeba by? wówczas zalogowanym).
FunnyGames dla (m?odszych) dzieci
Na stronach FunnyGames znajduj? si? gry przeznaczone dla ró?nych grup wiekowych. Wa?ne wi?c jest, ?eby rodzice sprawdzili w jakie gry dziecko gra na FunnyGames i aby sami wybrali w jakie gry ich dziecko mo?e gra?. Gry mo?na wybra? klikaj?c na gwiazdk? po prawej stronie pod gr?. Wtedy gra zapisze si? w "moich grach" (u góry na pomarańczowym pasku).
Zespó? FunnyGames radzi te? rodzicom, ?eby rozmawiali z dzie?mi na temat u?ywania internetu i bezpiecznego przegl?dania stron. Celem FunnyGames jest stworzenie ?rodowiska, z którego mog? korzysta? u?ytkownicy w ka?dym wieku. Wszelka forma nadu?ycia zostanie potraktowana powa?nie i skontrolowana. O nadu?yciu mo?na nas poinformowa? za pomoc? wys?ania e-maila na adres [email protected].


Czy masz pytanie na temat dzia?ania tej strony lub zawartych na niej gier? Je?eli tak, skorzystaj z poni?szego formularza, aby skontaktowa? si? z www.8rzl2.cn.

广东南粤风彩36选7开奖 www.8rzl2.cn Reklamodawcy mog? skontaktowa? si? poprzez stronareklamodawców.
Informacje o grze


 • 北京赛车pk10 75秒极速赛车34567规律破解开奖结果历史记录查询 2019-04-26
 • 铜梁:鲜花让山乡的“颜值”更美丽 2019-04-26
 • 甘肃天水:全面加强部队作风建设 2019-04-25
 • 候选企业:黑龙江飞鹤乳业有限公司 2019-04-25
 • 解读“十三五”以来最低工资标准 你在的省涨了多少 2019-04-25
 • 山西日报系列评论:三晋之声 2019-04-24
 • 人民网评:今天,如何倾听青春之声? 2019-04-24
 • 男篮亚洲杯国奥大胜晋级 顾全得全队最高15分 2019-04-24
 • 美国能解决这些难题吗-热门标签-华商网数码 2019-04-24
 • 中国的故事邮路行者赵月芳:山路上走出来的十九大代表 2019-04-23
 • 中山八路总站 调整12公交线 2019-04-23
 • 如何像皇帝、老佛爷那样避个暑? 2019-04-23
 • 环保约谈濂溪区主要负责同志 谢一平要求立行立改真抓真改 2019-04-22
 • 食品中农药残留 限量标准问答 2019-04-22
 • 巢湖玉泉小区大爷大妈在绿化带种菜还浇粪水 2019-04-21
 • 540| 169| 588| 741| 216| 354| 363| 495| 216| 200|