广东26选5软件:Pomoc i Kontakt

Cz?sto zadawane pytania

Nie chc? ju? otrzymywa? biuletynu, jak mam to zrobi??
Pod spodem ka?dego biuletynu umieszczony jest link "Rezygnuj?". Gdy na niego klikniesz, wtedy b?dziesz móg? wypisa? swój adres emailowy i nie b?dziesz otrzymywa? wi?cej biuletynów.
Nie mog? znale?? na tej stronie gry, której szukam, co teraz?
FunnyGames dodaje codziennie nowe gry. Jest wi?c du?a szansa, ?e poszukiwana przez ciebie gra znajduje si? na stronach FunnyGames. Mo?esz poszuka? tej gry wpisuj?c jej tytu? po prawej stronie w polu "szukaj gr?" i nast?pnie klikaj?c na przycisk "szukaj". Przeszukiwarka FunnyGames pokazuje te? gry w jaki? sposób zwi?zane z t?, której poszukujesz. To zwi?ksza szans? znalezienia, nawet gdy nie znasz dok?adnie tytu?u.
Je?eli gry, której szukasz naprawd? nie da si? znale?? na stronach FunnyGames, mo?esz wys?a? w tej sprawie emaila na adres [email protected]. Postaramy si? jak naszybciej umie?ci? t? gr? na stronach Funny Games.
Jak cz?sto dodawane s? nowe gry?
Nowe gry dodawane s? codziennie. Mo?esz je odnale?? na stronie g?ównej (//www.8rzl2.cn/) w kolumnie "Nowe" po prawej stronie u góry.
Dlaczego nie mog? wy??czy? muzyki w grze?
W niektórych grach muzyka jest w??czona standardowo. FunnyGames nie ma na to wp?ywu, poniewa? gry te nie nale?? do FunnyGames. W takiej sytuacji jedyn? mo?liwo?ci? wy??czenia muzyki/d?wi?ków, jest wy??czenie d?wi?ku w komputerze.
Czy mog? zamie?ci? gry FunnyGames na swojej stronie?
Wiele z gier FunnyGames mo?esz zamie?ci? na swojej stronie. Je?eli jest to mo?liwe, zobaczysz po prawej stronie pod gr? znaczek z?o?ony z dwóch strza?ek. Kliknij w t? ikon?, wtedy zobaczysz kod HTML, który mo?esz umie?ci? na swojej stronie.
Gra nie chce si? za?adowa?, co teraz?
Po pierwsze, mo?esz spróbowa? zamkn?? okno z gr? oraz wszystkie inne okna otwarte w przeszukiwarce i otworzy? przeszukiwark? na nowo. Je?eli to si? nie uda, spróbuj:
 • Od?wie?y? stron? u?ywaj?c przycisk F5 (z klawiatury).
 • Oczy?ci? pami?? cache.
 • Sprawdzi? swoj? Flashow? odtwarzark? za pomoc? dwóch URL:
  //www.adobe.com/software/flash/about/ oraz //www.adobe.com/shockwave/welcome/
 • Skorzysta? z innej przegl?darki: Chrome, Mozilla FireFox, Internet Explorer.
Czy gry ze strony FunnyGames mo?na odtwarza? na iPadzie?
Prawie wszystkie gry FunnyGames to gry Flashowe. Apple nie korzysta niestety z programu Flash, a wi?c gry te nie mog? zosta? odtworzone na produktach Apple (takich jak, iPad lub iPhone).
Nie mog? si? wylogowa?, co teraz?
Tylko w grach naszych zewn?trznych partnerów (cz?sto s? to gry p?atne) musisz zarejstrowa? si? i nast?pnie zalogowa?. Zalogowanie i wylogowanie odbywa si? w samej grze. Pytania i uwagi dotycz?ce logowania i wylogowania prosimy kierowa? do naszych zewn?trznych partnerów. Mo?na to zrobi? sprawdzaj?c wewn?trz gry dane adresowe lub klikaj?c bezpo?rednio pod gr? w przycisk "kontakt".
Jak mo?na gr? powi?kszy? lub pomniejszy??
Je?eli mo?liwe jest powi?kszenie lub pomniejszenie gry, wtedy po prawej stronie u góry widoczna jest lupka ze znakiem plus oraz lupka ze znakiem minus. Gr? mo?na powiekszy? klikaj?c na lupk? ze znakiem plus, a pomniejszy? klikaj?c na lupk? ze znakiem minus. Gry, przy których nie ma znaczka lupki po prawej stronie u góry, nie mog? zosta? powi?kszone lub pomniejszone.
Dlaczego na stronie FunnyGames znajduj? si? reklamy?
Utrzymanie strony internetowej kosztuje wiele czasu i pracy. Chcemy, aby nasza strona by?a dost?pna dla wszystkich u?ytkowników, i ?eby gry by?y dost?pne za darmo. W zamian za pokrycie kosztów utrzymania strony eksponujemy reklamy.
Mam problem z wyp?at? kredytu w mojej grze, co teraz?
Gry, za które musisz p?aci? nie s? wydawane przez FunnyGames, lecz przez inne organizacje. Mo?esz sprawdzi? w grze przez kogo zosta?a ona wydana (na przyk?ad przez SpelPunt/GamePoint, itd.). Pytania dotycz?ce tych gier, zwrotu pieni?dzy lub wyp?aty posiadanego kredytu nale?y kierowa? do tych organizacji, które wyda?y gr?.
Adres mo?na znale?? nast?puj?co:
 • Bezpo?rednio pod gr? (klikaj?c na przycisk ‘Kontakt’).
 • Wewn?trz gry (trzeba by? wówczas zalogowanym).
FunnyGames dla (m?odszych) dzieci
Na stronach FunnyGames znajduj? si? gry przeznaczone dla ró?nych grup wiekowych. Wa?ne wi?c jest, ?eby rodzice sprawdzili w jakie gry dziecko gra na FunnyGames i aby sami wybrali w jakie gry ich dziecko mo?e gra?. Gry mo?na wybra? klikaj?c na gwiazdk? po prawej stronie pod gr?. Wtedy gra zapisze si? w "moich grach" (u góry na pomarańczowym pasku).
Zespó? FunnyGames radzi te? rodzicom, ?eby rozmawiali z dzie?mi na temat u?ywania internetu i bezpiecznego przegl?dania stron. Celem FunnyGames jest stworzenie ?rodowiska, z którego mog? korzysta? u?ytkownicy w ka?dym wieku. Wszelka forma nadu?ycia zostanie potraktowana powa?nie i skontrolowana. O nadu?yciu mo?na nas poinformowa? za pomoc? wys?ania e-maila na adres [email protected].


Czy masz pytanie na temat dzia?ania tej strony lub zawartych na niej gier? Je?eli tak, skorzystaj z poni?szego formularza, aby skontaktowa? si? z www.8rzl2.cn.

广东南粤风彩36选7开奖 www.8rzl2.cn Reklamodawcy mog? skontaktowa? si? poprzez stronareklamodawców.
Informacje o grze


 • 网约车防四类风险 小心遗落手机被司机私自转账 2019-06-26
 • 哥大在读硕士马健瑞创业 为留学生做“专属保护”装备 2019-06-26
 • 地中海上漂了8天 被“拒收”的移民船终靠岸 2019-06-26
 • 我寂寞的时候, 朋友们还在笑…… 凤凰好书榜·9月 2019-06-25
 • 足球只不过是个娱乐项目,吃饭赚钱才是安身立命必须要做的,不要跟着那些戏子瞎起哄。 2019-06-25
 • 广西:警方揭露赌博“老千”  警示“十赌九输” 2019-06-25
 • 李易峰观影两度感动落泪 2019-06-24
 • 探秘独龙江文章中国国家地理网 2019-06-24
 • 带动乡亲干 各自有实招——三位农村社区党组织书记的故事 2019-06-24
 • 中国何以成为数字大国 2019-06-24
 • 人民网评:异地医保的步子还需更大一些 2019-06-23
 • 尿毒症大叔直播唱歌成网红 乐观精神感动网友 2019-06-23
 • 2017 中国母基金百人论坛 2019-06-23
 • 女性之声——全国妇联 2019-06-22
 • 深圳交出亮丽“民生答卷”(壮阔东方潮 奋进新时代——庆祝改革开放40年) 2019-06-21
 • 黑龙江11选5开奖走势图 刮刮乐反面 七乐彩走势图大全表 淘金棋牌官方下载 有足球专家推荐的app 六合彩印刷图库 江苏e球彩网址 cbamvp为什么没有外援 中国竞彩网首页澳客网 微信快乐十分骗局 北京赛车pk10漏洞 六肖中特公式合彩 网易彩票50 500彩票网代码 北京赛车pk10无敌公式